Svatební focení ceník / Wedding photo price list
Svatebnímu focení se věnuji již více než 10 let. Za tuto dobu jsem získal mnoho zkušeností, díky kterým jsem připravil nejžádanější typy focení ve specifikovaných balíčcích. Pokud máte jiné či specifické požadavky, samozřejmě vše rád uzpůsobím dle Vašich potřeb. V případě, že Vás mé portofolio zaujalo, neváhejte se na mne obrátit, ať již na email dnf@dnf.cz či na telefon +420 733 727 007
Fotografie zasílám elektronicky a na USB flash disku. Vytištěné fotografie jsou v matné úpravě.

~

« Balíček "A"  -  2 hodiny focení »
Základní balíček, který obsahuje nafocení obřadu, společných fotografií novomanželů a svatebčanů
- výsledných 50 upravených fotografií + Fotokrobička s 32 fotografiemi 10x13cm
8 500,-

~

« Balíček "B" - 5 Hodin focení » 
Rozšířený balíček, tzv " půl den" který zahrnuje nafocení společného obědu či rautu, krájení dortu.. 
- výsledných 100 upravených fotografií + fotokniha 21 x 15cm 26 stran
14 000,-

~

« Balíček "C" 10 Hodin focení » 
Tento balíček obsahuje celý den a výsledných 200 upravených fotografií +
fotokniha 21x15 cm 32 stran
19 000,-

~

Veškeré povedené fotografie ze svatebního dne předávám v tiskové kvalitě i neupravené
ale předmětem focení jsou výsledné upravené fotografie. 
~
Každá započatá hodina nad rámec balíčku je + 1500,-
~
Více informací mile rád zodpovím při osobním jednání. 
~
Milé nevěsty, pokud sháníte člověka který za Vás vše zařídí a naplánuje či Vám dá cenné rady, spolupracuji a mohu doporučit tyto dvě šikovné "agentury" které fungují po celé ČR a to:«»

I have been taking weddings for more than 10 years. During this time I have gained a lot of experience, thanks to which I have prepared the most requested types of photography in the specified packages. If you have other or specific requirements, of course I will be happy to accommodate your needs. If you are interested in my portfolio, do not hesitate to contact me, either by email DNF@DNF.CZ or by calling +420 733 727 007.
I send photos through the vault and physically transfer them to the USB flash drive. Printed photos are matte.

~

« package "a" 2 hours » 
- a basic package that includes a wedding ceremony, common photos of newlyweds and wedding guests
 - the resulting 50 edited photos + photobox 32pic 10x13cm
8 500,-

~

« package "b" 5 hours » 
- an extended package, called "half a day", which includes the preparation of a common lunch or a banquet, slicing 
a cake .. - the resulting 100 edited photos  + photobook 21 x 15cm 26 pages
14 000,-

~

« package "c" 10 hours » 
- this package contains all day and the resulting 200 edited photos + photobook 21x15 cm 32 pages
19 000,-

~

I pass all the photos I have untreated, but the subject of the photo is the resulting edited photos. 
~
Every hour what is started beyond the package hours counts + 1500,-
~
More information I like to answer in a personal meeting.
~
Dear Brides, if you are looking for a person who will arrange everything for you and plan or serve you in your wed day, following these "agentures":


«»
focení profilové / profile photo
« package "a" » 
Hodinové focení s 5-ti vybranými fotografiemi. / One hour photo with 5 edited photos.
2 000,-
~
« package "B" » 
Hodinové focení s 10-ti vybranými fotografiemi. / One hour photo with 10 edited photos.
2 500,-
~
« package "C" » 
2 hodinové focení s 15-ti vybranými fotografiemi. / Two hour photo with 15 edited photos.
3 000,-

Jiné fotografické činnosti se odvíjejí od standartního ceníku 550,- / hod vč. DPH

grafické práce / graphic work
Cena vždy záleží na druhu práce a stanovuje se dopředu. Vychází z hodinové sazby 550,-/hod. vč. DPH.
Price always depend on kind of work and is it say before we start work. Price is from hour 550 ,-/hour.

Ič: 74935364
Back to Top