Svatebnímu focení se věnuji již více než 8 let. Za tuto dobu jsem získal mnoho zkušeností, díky kterým jsem připravil nejžádanější typy focení ve specifikovaných balíčcích. Pokud máte jiné či specifické požadavky, samozřejmě vše rád uzpůsobím dle Vašich potřeb. V případě, že Vás mé portofolio zaujalo, neváhejte se na mne obrátit, ať již na email dnf@dnf.cz či na telefon +420 733 727 007
Fotografie zasílám elektronicky a na USB flash disku. Vytištěné fotografie jsou v matné úpravě.

~

« Balíček "A"  -  2 hodiny focení »
Základní balíček, který obsahuje nafocení obřadu, společných fotografií novomanželů a svatebčanů
- výsledných 50 upravených fotografií + 20 fotografíí vytištěných 10x15cm + 1x 21x30cm
6 500,-

~

« Balíček "B" - 4 AŽ 5 Hodin focení » 
Rozšířený balíček, tzv " půl den" který zahrnuje nafocení společného obědu či rautu, krájení dortu.. 
- výsledných 110 upravených fotografií + 30 fotografíí vytištěných 10x15cm + 3x 21x30cm
10 000,-

~

« Balíček "C" 8 AŽ 10 Hodin focení » 
Tento balíček obsahuje celý den a výsledných 200 upravených fotografií +
50 fotografíí vytištěných 10x15cm + 4x 21x30cm
17 000,-

~

Veškeré povedené fotografie ze svatebního dne předávám v tiskové kvalitě i neupravené
ale předmětem focení jsou výsledné upravené fotografie. 
~
Více informací mile rád zodpovím při osobním jednání. 


«»

I have been taking weddings for more than 8 years. During this time I have gained a lot of experience, thanks to which I have prepared the most requested types of photography in the specified packages. If you have other or specific requirements, of course I will be happy to accommodate your needs. If you are interested in my portfolio, do not hesitate to contact me, either by email DNF@DNF.CZ or by calling +420 733 727 007.
I send photos through the vault and physically transfer them to the USB flash drive. Printed photos are matte.

~

« package "a" » 
- a basic package that includes a wedding ceremony, common photos of newlyweds and wedding guests
 - the resulting 50 edited photos + 20 print photos 10x15cm + 1x 21x30cm
6 500,-

~

« package "b" » 
- an extended package, called "half a day", which includes the preparation of a common lunch or a banquet, slicing 
a cake .. - the resulting 110 modified photos  + 30 print photos 10x15cm + 3x 21x30cm
10 000,-

~

« package "c" » 
- this package contains all day and the resulting 200 edited photos + 50 print photos 10x15cm + 4x 21x30cm 
17 000,-

~

I pass all the photos I have untreated, but the subject of the photo is the resulting edited photos. 
~
More information I like to answer in a personal meeting.

«»
Navštivte můj MyWed profil / Visit my MyWed profile ( click on image / klikněte na logo )
Svatební focení K+M / Wedding photo K+M { 2018 }
Půldenní svatební focení. / Half day wedding photo.
Svatební focení kokořín / Wedding photo Kokorin castle { 2018 }
Balíček "A" / "A" package
Svatební focení L+T / Wedding photo L+T { 2018 }
Půldenní svatební focení. / Half day wedding photo.
Svatební focení B+l / Wedding photo B+l { 2018 }
Půldenní svatební focení. / Half day wedding photo.
Svatební focení B+K / Wedding photo B+K { 2017 }
Půldenní svatební focení. / Half day wedding photo.
Svatební focení B+L / Wedding photo B+L { 2017 }
Půldenní svatební focení. / Half day wedding photo.
Svatební focení K+P / Wedding photo K+P { 2017 }
Půldenní svatební focení. / Half day wedding photo.

Svatební focení B+F / Wedding photo B+F { 2017 }
Celodenní svatební focení. / Full day wedding photo.
Svatební focení A+G / Wedding photo A+G { 2016 }
Dle potřeby svatební focení. / Wedding photo on key.
Svatební focení l+v / Wedding photo l+v { 2016 }
Celodenní svatební focení. / Full day wedding photo.
Svatební focení S+M / Wedding photo S+M { 2016 }
2 denní svatební focení. / 2 days wedding photo.
Svatební focení S+M / Wedding photo S+M { 2016 }
Půldenní svatební focení. / Half day wedding photo.

Mohlo by Vás zajímat / You may also like

Back to Top